۲۸.۱.۹۲

دوری

کنارم دراز کشیده‌ای
نفس‌هایت را
روی پوست صورتم حس می‌کنم
اما
هر چه فریاد می‌زنیم
صدایمان به هم نمی‌رسد