۴.۳.۹۲

اوج

در اوج ناراحتی هم سیاست‌ورزی می‌کنیم
در اوج عصبانیت
حتی در اوج لذت
این اوج‏‌های بی‌اصالت