۱۹.۴.۹۲

برای آدم‌‏های مواج
تداخل خاطره‏‌ها
اتفاق هر روزه است
این که یاد یک کنسرت خوب کنی
و به زن‌ بگویی :
عزیرم یادت هست ؟؟؟
چه کنسرت خوبی با هم رفتیم
و جواب بشنوی
هه .... با من نبودی ... اشتباه گرفتی
...
دوست داشتنی نیست
اما
برای ما آدم‏‌های این شکلی
تداخل خاطرات
اتفاق هر روزه است
که خوش‌بختانه
فقط بعضی‏‌شان را
به زبان می‏‌آوریم