۳۰.۸.۹۲

- اوه پس تو یه پرنده‌ای، ها ؟؟؟
- آره من یه پرنده‌ام
- حالا چه‌جور پرنده‌ای هستی ؟
- توکا
- توکا بودن چه‌جوریه ؟؟؟
- عالیه عالیه !!!!
- چه خوب ... نامه‌ای عاشقانه از تیمارستان ایالتی