۱۹.۴.۹۲

تو نیامدی
گلدان‏‌ها دل‌شوره گرفتند
میزها رنگ‌پریده شدند
و پرینترها
کاغذها را سیاه کردند
تو نیامدی و چراغ‌ها
بی‌آن‌که برق رفته باشد
روشن نمی‌‏شدند

برگرد
میزها نگران تواند
ماشینحساب‌ها
تا دو رقم اعشار
بیشتر حساب نمی‌کنند

دلم به هیچ‌کاری نمی‏‌رود
برگرد
و به این اعتصاب همگانی
پایان بده