۱۳.۱۱.۹۲


لعنت به یادگار دوست
لعنت به ما 
که گره کور ابدی خوردیم با پاییز سعدآباد
با چهارراه تخت‌جمشید
با خاطرات آدم‌هایی ...
که در خاطرشان نیستیم