۲۰.۲.۹۳

در نگاهی که به میرحسین موسوی بین طرفدارانش وجود داره و گاه و بی‌گاه با سطوح مختلف نمود پیدا می‌کنه، یک فردگرایی و قدیس‌سازی مفرط به چشم میاد که بسیار خطرناکه. ینی طیف گسترده‌ای از اصلاح‌طلبا و دگراندیشای ما هنوز خیلی راحت می‌تونن توی دام‌هایی بیفتن که خودشون سال‌هاست منتقد اشکال دیگه‌ای ازون هستن.
البته به خاطر حساسیت موضوع بگم که این بحث نافی احترام به ایشون بابت هزینه‌ای که پرداخت کرده نیست و فارغ از نقدهایی هم هست که اساسا می‌تونه به عمل‌کرد شخص مهندس موسوی وارد باشه و فقط به شیوه هوادارانش مربوطه.