۱۲.۱۰.۹۳

جا

گاهی اوقات "جایی" یه هدف کوتاه مدته
- آقا می‌شه منو تا یه جایی برسونید ؟

گاهی اوقات "جایی" یه هدف بلند مدته
- برا فلان کار دستتو به یه جایی بند کن، بعد اقدام کن !

گاهی اوقات اصلن یه هدف کلانه
- درس بخون به یه جایی برسی.

گاهی اوقاتم یه مفهوم انتزاعیه !
- زنیکه هرجایی.

به هر حال حتما 
اگه زورتو بزنی
گاهی‌ام پاتو بزاری رو کله این و اون
یه روزی بالاخره
به اون‌جا که می‌خواستی برسی
می‌رسی
منتهی ممکنه اون‌جا 
دیگه اون "جایی" که می‌خواستی بهش برسی نباشه

*زمستان نفرینی ۹۳