۴.۱۲.۹۳

نشانه‌ها را نادیده نگیر

از آدم‌هایی
که زوایای پنهان بسیار دارند
در جواب سوال‌هایت
می‌گویند
"می‌شه نگم ؟؟"
یا مکث‌های طولانی می‌کنند
که سوال از یادت برود
[ فکر کن که برود ]
از این آدم‌ها که هر چند ماه یک‌بار 
چیز تازه‌ای ازشان می‌فهمی
دوستانشان را هیچ‌وقت نمی‌بینی
اصلن دوستان ثابتی ندارند
با تو عکس دو نفره نمی‌گیرند
تلفن خانه‌شان را نمی‌دانی
فکرشان جایی مشغول است
که نمی‌دانی کجاست
کارهایی ازشان دیده‌ای
که هیچ توضیحی برایش نیست
.....
از این آدم‌ها بترس
ازشان دور شو
ناگهان روزی
زوایای پنهانشان رو می‌آید
و تو آدم دیگری را 
در برابرت می‌بینی
که کلن با کسی که می‌شناختی
متفاوت است

این آدم‌ها یک فن بدل دارند
هیچ‌وقت نمره تلفن‌شان را 
از بر نباش
همه قامتشان
همان نمره تلفن است
اولین نشانه را که دیدی
آن‌را از حافظه تلفنت
پاک کن
تمام می‌شوند

برای چهارم اسفند نود و سه