۱۸.۱۲.۹۳

خدا رحمت کنه آیت‌الله مجتهدی رو. دلش سوای ما بود. یه بار می‌گفت : "صحت" فرق داره با "قبول". قبول مال نیت عمله اما صحت واسه شکل عمله. عمل می‌تونه صحیح باشه اما قبول نباشه و همین‌طور می‌تونه قبول باشه حتی اگه صحیح نباشه. می‌گفت نیت خیلی مهمه آقا. صحت اگه نباشه قضاشو به جا می‌آری اما قبول اگه نباشه کل کائنات هم نمی‌تونن واست کاری بکنن.

به هیچ کار نیایم گرم تو نپسندی
و گر قبول کنی کار کار ما باشد

شعر سعدی