۵.۲.۹۴

اسمش فاطیه. اولا عاشقم بود. پام واستاده. دیگه دوسم نداره. ینی با خودش رودرواسی داره. خیال می‌کنه اگه بره، کلک زده.

گوزن‌ها
مسعودی کیمیایی