۹.۲.۹۴

- این‌جا خوب نیست. شلوغه دارم اذیت می‌شم.
- بیام بدزدمت ؟
- دزد که سوال نمی‌کنه.