۳۱.۲.۹۴

چاره جز پیرهن دریدن نیست

یادش به خیر
روزگاری
از اردی‌بهشت
برای تمام ماه‌های سال
کری می‌خواندیم
و برای همه دنیا
خط و نشان می‌کشیدیم


آخر اردی‌بهشت ۹۴