۵.۳.۹۴

استوار

از دغدغه‌های همیشگی مادربزرگم این است که عکسی که از پدربزرگ مرحوم با لباس نظامی بر دیوار دارد با درجه استوار دو است، اما درجه آن خدابیامرز در زمان بازنشستگی‌اش استوار یک بوده است.

مادربزرگ غصه می‌خورد و این را بی‌حرمتی می‌داند به مرحوم شوهرش.

و همیشه ناراحت است که چرا با لباس استوار یکی، عکسی از آن خدابیامرز ندارد.