۲۴.۳.۹۴

دارم کارهایی روی وبلاگ‌هام می‌کنم. رفتم ببینم فحش تازه‌ای خوردم یا نه. تعجب کردم. نوشته بود : "Blog has been removed"
چقدر این دنیا فانیه. چقدر همه‌چیز در آستانه تموم شدنه.
یک نشانه دیگر هم مرد.