۲۵.۳.۹۴

دوئت

اون کنسرت جشنواره موسیقی
تو تالار رودکی
دوئت پیانو و کمونچه
تو اون اطاقک کوچیک
حاضرم هرچی دارم بدم
برگردم به اون عمر
برگردم به اون لحظه
 برگردم به صدای محسورکننده سازها
به جواب‌هایی که یزدانیان
به ناله‌های کمونچه می‌داد
به وقتی که همه چیز
حتی شده ظاهرا
خوب بود کنسرت بداهه‌نوازی پیانو و کمانچه / پیمان یزدانیان و حسام اینانلو / جشنواره موسیقی فجر