۲۶.۳.۹۴

تسخیر

موتورسوارها
از چراغ‌های قرمز عبور می‌کنند
از چراغ‌های سبز عبور می‌کنند
از چراغ‌های زرد عبور می‌کنند
چراغ نمی‌شناسند
از خط عابر رد می‌شوند
در پیاده‌روها ویراژ می‌دهند
به عابران می‌خورند و نمی‌ایستند
به اتومبیل‌ها می‌خورند و نمی‌ایستند
جعبه‌ای بر پشت
ورود ممنوع می‌آیند
در تظاهرات
دنبال مردم می‌کنند
شب‌ها
شربت پخش می‌کنند
دسته‌جمعی ویراژ می‌دهند و
فریاد می‌کشند
شعارهای نامفهوم می‌دهند
همه‌جا پر از موتورسوار است
با صداهای ترسناک
در صف نانوایی
در استادیوم
در سینما
موتورسوارها 
شهر را گرفته‌اند

خرداد نود و چهار