۲۹.۳.۹۴

آخر بهار

یکی از پاییز خوشش میاد
یکی از تابستون
یکی از بهار
...
اما فصل‌ها
کاری به این حرفا ندارن
براشون مهم نیست
چقدر طرفدار دارن
یا حتی منتقد
سر موقع میان و 
سر موقع هم میرن
------
لب دریا همه کفر است و دریا جمله دین‌داران
ولیکن گوهر دریا، ورای کفر و دین باشد*آخر بهار نود و چهار

* شعر عطار
نقاشی Winslow Homer, returning from the spring, 1874