۲.۴.۹۴

این‌جوری شد

 وقتی دارن میرن انقد ذوق‌زده‌ان که حواسشون نیس با رفتنشون، تو دق می‌کنی. انقد دق‌ات می‌دن که توام یه روزی با رفتنت از دنیا انتقام می‌گیری.عکس Climb A Roof & Enjoy the Sun, by Alex Fuchs