۱۹.۳.۹۴

این چه رازی‌‌ست

آقای ابتهاج
وقتی ارغوان را می‌سرودید
وقتی با تار لطفی
می‌خواندیدش
ملاحظه دل ما را کردید ؟
ملاحظه ما را روی این زمین 
که از خون پرستوها رنگین است ...