۲۴.۴.۹۴

از جای خوبش

می‌دونی چه‌جوری می‌فهمی یکیو دوس داری ؟
وختی داری چیزی رو که دوس داری می‌خوری و یهو یادش می‌افتی و نمی‌تونی همشو بخوری. واسش می‌ذاری کنار.