۱۲.۴.۹۴

آرامش در حضور دیگران

در روزی به بوی اقیانوس و شراب
در هتلی پنج‌ستاره
کنار شمشادها
مقواهای خیس
به من گفتند هیس
میهمان‌ها هنوز در خواب هستندتیر۹۴

ما رفیق هر ترانه تنهایی ... گووووش