۲۷.۴.۹۴

آینه‌های خورشیدی

دوس دارم بهت بگم
اینا مال بد بودن ما نیست
نمی‌شه گاهی
...


بیست‌وشش‌تیرنودوچهار
آینه خورشیدی اثر بیژن بصیری