۱۸.۵.۹۴

به بالا

در بیست و هفت سالگی
اگر عاشق بشوی
باید
قبای دیوانگی‌ات را
در مکان‌های عمومی نیز به تن داشته باشی
و دلتنگی‌ات را
زل بزنی توی چشم‌هایش و بپرسی :
می‌توانم ببوسمت ؟ همین حالا ؟ همین جا ؟
عاشق‌ شدن در بیست و هفت سالگی
جگر می‌خواهد
و کمی اعتماد به‌نفس
تا اگر بوی کبابت بلند شد
به ضیافت همسایه نسبتش بدهی
همینشعر مریم حبیبی
عکس : use mirrors to create illusions, self-portrait by 18 years old photographer Laura Williams