۷.۵.۹۵

از طرف دیگه

اصلن نمی‌خوام حرف جنسیتی و سکسیستی بزنم. اما هر بار روی حرف خانم‌ها (خانم‌هایی که در زندگی خودم باهاشون مواجه شدم) حسابی باز کردم، حسابی خسارت دادم و اذیت شدم. یکی دو موردش خیلی هم اساسی بوده. خواستم بگم قطعا اصلاح فرهنگی باید بشه و همه باید رعایت کنند، اما خانم‌ها هم اگر دقت کنن و با جدیّت بیشتری حرف بزنن و بهش عمل کنن، شاید توی رفع این شوخی‌ها و نگاه‌های جنسیتی اثر زیادی داشته باشه.