۶.۵.۹۵

در وصف ازخودمتشکر بودن روس‌ها، این‌که
به "تازه به دوران رسیده"
می‌گن : "نووا روسکی"
معنی‌ش می‌شه: "تازه روس شده"
یعنی مثلن تازه قاطی آدم شده