۲۲.۴.۹۵

می‌شود گفت که از این نظر
آدم‌ها دو جورند
بعضی‌ها
که تعدادشان زیاد نیست
فقط برای عشقند
فقط می‌شود عاشقشان شد
بعضی دیگر
که بیشتر هم هستند
برای زندگی‌اند
می‌شود با آن‌ها زندگی کرد
هم‌خانه شد
بچه‌دار شد
مهمانی رفت
پدر بزرگ شد
ولی هیچ‌وقت
عاشقشان نشد

این آدم‌ها
هیچ‌وقت عشق ما نمی‌شوند
اما شریک خوبی هستند
همیشه هم در کنارشان
کمی علاقه‌مندیم و کمی حساب‌گر
با مقادیری چاشنی عادت

فقط می‌شود عاشق آدم‌های دسته اول شد
می‌شود برایشان مُرد
جذابند
دنیا دورشان می‌چرخد
وزن تمام جهان
در رنگ چشم‌شان نهفت است
اما
نمی‌شود با آن‌ها ماند
موقتی‌اند
یا زمانه پا نمی‌دهد
یا خودشان
یا خلاصه یک چیزی توی دنیا


نقاشی Édouard Vuillard