۲۴.۸.۹۵

نسبیت عام

برای شخصی، درد دلی کردم در تلگرام. هیچی نگفت. فقط یه استیکر فرستاد که تام (گربه‌هه توی تام و جری) انگشت شستش رو بالا گرفته بود و بالا سرش نوشته بود : "GOOD". غمگین شدم. بیشتر از خودم.


به مسئله بالا بی‌ربط است اما، این عکس را در پینترست پیدا کردم. زیر عکس جمله بانمکی نوشته بود : 
I'd say, right place and right time for the bird and the photographer ... not so for the fish.