۲۵.۸.۹۵

جهان می‌توانست ساده باشد


شاید اضطراب نیرومندتر از همه چیز باشد. شاید شادی - این موهبتِ تنها جانوری که می‌داند جاودانه نیست - از همان آغاز آلوده به تلخی باشد. اما در آن بامداد من ولادت محض بودم ....

آندره مالرو
ضد خاطرات
انتشارات خوارزمی