۸.۲.۹۶

لذات فلسفه

نامبرده
وقتی پوست تخمه را
روی "لذات فلسفه" دورانت می‌ریخت
گفت :
بابک احمدی رو می‌شناسی
اونم تو کار فلسفه و ایناست ...