۳۱.۲.۹۶

در وصف نیاید

با شما بودیم سال‌ها
و ما رایت الا جمیلا