۷.۳.۹۶

حلقه

بچه‌ها درس نمی‌خوانند
وقتی که بزرگ می‌شوند
آن‌ها که درس خوانده‌اند
می فهمند درس خواندن آن‌قدرها هم مهم نبوده است
آن‌ها که درس نخوانده‌اند
فکر می‌کنند لابد درس خواندن مهم بوده
و آن‌ها چون درس نخوانده‌اند
به جایی نرسیده‌اند
پس به بچه‌هایشان فشار می‌آورند برای درس خواندن
و بچه‌ها هم که
باز درس نمی‌خوانند