۱۸.۶.۹۶

شب بیست و نُهم

ما خودمون ۲۰ روز بود که ۱۹ تومن از ۱۸ نفر میخواستیم. ۱۷ ناحیه طهرون رو ۱۶ روز دنبال ۱۵ تاشون گشتیم. ۱۴ تاشونو بعد از ۱۳ روز تحویل ۱۲ تا کلانتری دادیم. ۱۱ تاشون ۱۰ تا جواز ضمانت گذاشتن و رفتن. ۹ روز بعد ۸ تومن چک ۷ روزه آوردن که ۶ روز بعدش گفتن بیمحله. ۵ تاشونم به التماس افتادن گفتن ما روزی ۴ تومن بیشتر نمیگیریم اینه که روزی ۳ تومن بیشتر نمیتونیم بدیم. ۲ تاشونم گفتن ما ۱ قرون پول زور به کسی نمیدیم.


دیالوگ فیلم
شب بیست و نهم
حمید رخشانی