۳.۱۱.۹۶

حقایق تکرار شونده

یه سری آدما هم این‌جوری زندگی می‌کنن
برای بردن خودشون زندگی نمی‌کنن
برای باختن بقیه زندگی می‌کنن
افشاگری می‌کنن
فحش می‌دن
چوب لای چرخ‌ها می‌کنن
تمام تلاششون
وقتشون
انرژی‌شون
برای اینه که رقیب‌ها !!
ببازن
که آروم بگیرن
این آدما
با تلاششون
رقیب رو برنده می‌کنن
همرو برنده می‌کنن
و خودشون توی تاریکی خودشون
دفن می‌شن