۶.۲.۹۷

زندگی یه‌خورده شبیه ادبیات بشه

- فکر نمی‌کنی همه این حرفا تو ادبیات قشنگه ؟ زندگی با ادبیات فرق داره.
- همه این حرفا برای اینه که زندگی یه‌خورده شبیه ادبیات بشه.


- تا حالا این‌جوری ندیده بودمت !
- واسه این‌که تا حالا این‌جوری نبودم.
...
- الان چی دلت می‌خواد ؟
- الان ؟؟! دلم یه شعر می‌خواد.


- بریم ؟! هنوز که یازده نشده!!
- یه شعر مونده به یازده ...
...
- این‌که آدم خودشو بزنه به اون راه صنعت ادبیه ؟
- نه، استعداد خدادادیه ...


- واقعا امیدوارم کسیو که دوست داری پیدا کنی. فقط مواظب باش کتاباتو به رخش نکشی، چون زنا تحمل رقیب ندارن.

شب‌های روشن
فرزاد موتمن