۱۶.۴.۹۹

سیکل

برای خیلی آدم‌هایی که در طول زندگی می‌بینیم
باهاشون سفر می‌ریم
معاشرت‌های صمیمی می‌کنیم
می‌رقصیم
زندگی می‌کنیم و خیلی کارای دیگه ...
در واقع بی اهمیتیم
ینی برای اون آدم‌ها اهمیتی نداریم
البته اونا هم همینو درباره ما می‌گن احتمالن
راس هم می‌گن
در واقع یه اهمیت‌های حتی زیاد زمانی و مکانی هستن
به سببی ما برای کسایی یه وقتایی یه جاهایی مهم می‌شیم
بعد اگر خیلی دل نازک باشین مث من
باور می‌کنین
این اهمیت کامل مقطعی زمانی و مکانی رو باور می‌کنین
و البته خوب وقایع دنیا کاری به باور شما نداره
کار خودشو می‌کنه
ده‌باره و صدباره بهتون میگه که دیدی
"این رابطه برای فلانی هم اهمیتی نداشت"

و البته یه سری آدم‌ها هم بعد از طی شدن اون دوره نزدیکی
در زمان و مکان مشخص
دنبال کارو می‌گیرن
اونا می‌شن دوستاتون

بعد بدترین نوع این سیکل معیوب
آشنایی‌های به واسطه رابطه عاطفی دیگرانه

که قبلن دراین‌باره حرف زدم ....